ALGEMENE VOORWAARDEN

Met ingang van 01 augustus 2010 zijn op al de aanbiedingen en overeenkomsten van Milchbar de ICT-Office voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. De ICT-Office voorwaarden vervangen onze eerdere leveringvoorwaarden. Momenteel zijn de op deze pagina weergegeven modules van kracht.

De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit een algemene basismodule en zestien specifieke submodules. De module 'Algemeen' bevat juridische onderwerpen die voor iedere transactie van belang zijn, zoals betalingsafspraken en bescherming tegen aansprakelijkheid. In de specifieke modules zijn één of meerdere bijzondere producten of diensten uitgewerkt.

De algemene voorwaarden beantwoorden aan de laatste stand van zaken wat betreft wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. De algemene voorwaarden leveren een bijdrage aan het welslagen van ICT-projecten, onder meer door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico's tussen leverancier en cliënt. De ICT~Office Voorwaarden hebben oog voor zowel de positie van de leverancier als van de opdrachtgever.

Over ICT~Office | Over de ICT~Office voorwaarden

AV MODULES

Basis: Algemeen
Download PDF Module 01: Licentie voor programmatuur
Download PDF Module 02: Ontwikkeling van programmatuur
Download PDF Module 03: Onderhoud van programmatuur
Download PDF Module 04: Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice
Download PDF Module 05: Ontwikkeling en onderhoud van een website
Download PDF Module 06: Webhosting
Download PDF Module 07: Detacheringsdiensten
Download PDF Module 08: Opleidingen en trainingen
Download PDF Module 09: Advisering, consultancy en projectmanagement
Download PDF Module 10: Overige diensten